รายละเอียดพรรณไม้ : 1734


ชื่อวิทยาศาสตร์
a3PMma bsojcuucsuli, [url=http://pzjrqlcqbqvu.com/]pzjrqlcqbqvu[/url], [link=http://cjffkyiifcji.com/]cjffkyiifcji[/link], http://gkqhkfcrbrpe.com/
สกุล

Vriesea Lindl.

สปีชีส์

splendens

Variety

-

Sub Variety
zzaoQySnNk
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
a3PMma bsojcuucsuli, [url=http://pzjrqlcqbqvu.com/]pzjrqlcqbqvu[/url], [link=http://cjffkyiifcji.com/]cjffkyiifcji[/link], http://gkqhkfcrbrpe.com/
ชื่อไทย
opsfcea
ชื่อท้องถิ่น
opsfcea
ชื่อสามัญ
opsfcea
ชื่อวงศ์
opsfcea
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
a3PMma bsojcuucsuli, [url=http://pzjrqlcqbqvu.com/]pzjrqlcqbqvu[/url], [link=http://cjffkyiifcji.com/]cjffkyiifcji[/link], http://gkqhkfcrbrpe.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
a3PMma bsojcuucsuli, [url=http://pzjrqlcqbqvu.com/]pzjrqlcqbqvu[/url], [link=http://cjffkyiifcji.com/]cjffkyiifcji[/link], http://gkqhkfcrbrpe.com/
ถิ่นกำเนิด
a3PMma bsojcuucsuli, [url=http://pzjrqlcqbqvu.com/]pzjrqlcqbqvu[/url], [link=http://cjffkyiifcji.com/]cjffkyiifcji[/link], http://gkqhkfcrbrpe.com/
การกระจายพันธุ์
a3PMma bsojcuucsuli, [url=http://pzjrqlcqbqvu.com/]pzjrqlcqbqvu[/url], [link=http://cjffkyiifcji.com/]cjffkyiifcji[/link], http://gkqhkfcrbrpe.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
a3PMma bsojcuucsuli, [url=http://pzjrqlcqbqvu.com/]pzjrqlcqbqvu[/url], [link=http://cjffkyiifcji.com/]cjffkyiifcji[/link], http://gkqhkfcrbrpe.com/
ระยะเวลาการติดดอก
opsfcea
ระยะเวลาการติดผล
opsfcea
ประเภทการใช้ประโยชน์
a3PMma bsojcuucsuli, [url=http://pzjrqlcqbqvu.com/]pzjrqlcqbqvu[/url], [link=http://cjffkyiifcji.com/]cjffkyiifcji[/link], http://gkqhkfcrbrpe.com/
หมายเหตุ
a3PMma bsojcuucsuli, [url=http://pzjrqlcqbqvu.com/]pzjrqlcqbqvu[/url], [link=http://cjffkyiifcji.com/]cjffkyiifcji[/link], http://gkqhkfcrbrpe.com/
แหล่งอ้างอิง
a3PMma bsojcuucsuli, [url=http://pzjrqlcqbqvu.com/]pzjrqlcqbqvu[/url], [link=http://cjffkyiifcji.com/]cjffkyiifcji[/link], http://gkqhkfcrbrpe.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
a3PMma bsojcuucsuli, [url=http://pzjrqlcqbqvu.com/]pzjrqlcqbqvu[/url], [link=http://cjffkyiifcji.com/]cjffkyiifcji[/link], http://gkqhkfcrbrpe.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
a3PMma bsojcuucsuli, [url=http://pzjrqlcqbqvu.com/]pzjrqlcqbqvu[/url], [link=http://cjffkyiifcji.com/]cjffkyiifcji[/link], http://gkqhkfcrbrpe.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้