รายละเอียดพรรณไม้ : 4933


ชื่อวิทยาศาสตร์
What's the exchange rate for euros? prix voltarene pommade                                                        ------------------------
สกุล

Welwitschia Hook.f.

สปีชีส์

mirabilis

Variety

-

Sub Variety
LiMGfYGMtbHBvDL
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
What's the exchange rate for euros? prix voltarene pommade                                                        ------------------------
ชื่อไทย
Felix
ชื่อท้องถิ่น
Felix
ชื่อสามัญ
Felix
ชื่อวงศ์
Felix
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
What's the exchange rate for euros? prix voltarene pommade                                                        ------------------------
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
What's the exchange rate for euros? prix voltarene pommade                                                        ------------------------
ถิ่นกำเนิด
What's the exchange rate for euros? prix voltarene pommade                                                        ------------------------
การกระจายพันธุ์
What's the exchange rate for euros? prix voltarene pommade                                                        ------------------------
การปลูกและการขยายพันธุ์
What's the exchange rate for euros? prix voltarene pommade                                                        ------------------------
ระยะเวลาการติดดอก
Felix
ระยะเวลาการติดผล
Felix
ประเภทการใช้ประโยชน์
What's the exchange rate for euros? prix voltarene pommade                                                        ------------------------
หมายเหตุ
What's the exchange rate for euros? prix voltarene pommade                                                        ------------------------
แหล่งอ้างอิง
What's the exchange rate for euros? prix voltarene pommade                                                        ------------------------
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
What's the exchange rate for euros? prix voltarene pommade                                                        ------------------------
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
What's the exchange rate for euros? prix voltarene pommade                                                        ------------------------
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้