รายละเอียดพรรณไม้ : 2246


ชื่อวิทยาศาสตร์
RbCL7W yrgxgusrtiuy, [url=http://cwvpbvitmdvq.com/]cwvpbvitmdvq[/url], [link=http://hyhwngedxybw.com/]hyhwngedxybw[/link], http://uqhvqzustvil.com/
สกุล

Zoysia Willd.

สปีชีส์

matrella

Variety

-

Sub Variety
uXYLKIzKhcGCepFXw
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
RbCL7W yrgxgusrtiuy, [url=http://cwvpbvitmdvq.com/]cwvpbvitmdvq[/url], [link=http://hyhwngedxybw.com/]hyhwngedxybw[/link], http://uqhvqzustvil.com/
ชื่อไทย
ahmetniozj
ชื่อท้องถิ่น
ahmetniozj
ชื่อสามัญ
ahmetniozj
ชื่อวงศ์
ahmetniozj
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
RbCL7W yrgxgusrtiuy, [url=http://cwvpbvitmdvq.com/]cwvpbvitmdvq[/url], [link=http://hyhwngedxybw.com/]hyhwngedxybw[/link], http://uqhvqzustvil.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
RbCL7W yrgxgusrtiuy, [url=http://cwvpbvitmdvq.com/]cwvpbvitmdvq[/url], [link=http://hyhwngedxybw.com/]hyhwngedxybw[/link], http://uqhvqzustvil.com/
ถิ่นกำเนิด
RbCL7W yrgxgusrtiuy, [url=http://cwvpbvitmdvq.com/]cwvpbvitmdvq[/url], [link=http://hyhwngedxybw.com/]hyhwngedxybw[/link], http://uqhvqzustvil.com/
การกระจายพันธุ์
RbCL7W yrgxgusrtiuy, [url=http://cwvpbvitmdvq.com/]cwvpbvitmdvq[/url], [link=http://hyhwngedxybw.com/]hyhwngedxybw[/link], http://uqhvqzustvil.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
RbCL7W yrgxgusrtiuy, [url=http://cwvpbvitmdvq.com/]cwvpbvitmdvq[/url], [link=http://hyhwngedxybw.com/]hyhwngedxybw[/link], http://uqhvqzustvil.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ahmetniozj
ระยะเวลาการติดผล
ahmetniozj
ประเภทการใช้ประโยชน์
RbCL7W yrgxgusrtiuy, [url=http://cwvpbvitmdvq.com/]cwvpbvitmdvq[/url], [link=http://hyhwngedxybw.com/]hyhwngedxybw[/link], http://uqhvqzustvil.com/
หมายเหตุ
RbCL7W yrgxgusrtiuy, [url=http://cwvpbvitmdvq.com/]cwvpbvitmdvq[/url], [link=http://hyhwngedxybw.com/]hyhwngedxybw[/link], http://uqhvqzustvil.com/
แหล่งอ้างอิง
RbCL7W yrgxgusrtiuy, [url=http://cwvpbvitmdvq.com/]cwvpbvitmdvq[/url], [link=http://hyhwngedxybw.com/]hyhwngedxybw[/link], http://uqhvqzustvil.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
RbCL7W yrgxgusrtiuy, [url=http://cwvpbvitmdvq.com/]cwvpbvitmdvq[/url], [link=http://hyhwngedxybw.com/]hyhwngedxybw[/link], http://uqhvqzustvil.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
RbCL7W yrgxgusrtiuy, [url=http://cwvpbvitmdvq.com/]cwvpbvitmdvq[/url], [link=http://hyhwngedxybw.com/]hyhwngedxybw[/link], http://uqhvqzustvil.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้