รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-06183
ชื่อวิทยาศาสตร์
GkyIEmhD
ชื่อไทย
rBmuaJ
ชื่อวงศ์
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06183-00001 18.74958446 98.92412324 สวนถวายพระพร อยู่ติดกับเข็มขาว. ปกติ หน้าพระพุทธรูป Edit Delete
RPRP-06183-00002 18.75314172 98.92365285 สวนนานาชาติ - สวนประเทศเวียดนาม Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้