รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-06289
ชื่อวิทยาศาสตร์
utirers
ชื่อไทย
utirers
ชื่อวงศ์
ASPARAGACEAE
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06289-00001 18.7487054 98.92493353 สวนสวัสดี Edit Delete
RPRP-06289-00002 18.74948234 98.92458044 สวนถวายพระพร Edit Delete
RPRP-06289-00003 18.74963348 98.92502723 เรือนกล้วยไม้ Edit Delete
RPRP-06289-00004 18.75321878 98.92386583 สวนนานาชาติ - สวนประเทศญี่ปุ่น Edit Delete
RPRP-06289-00005 18.75076016 98.92069555 สวนสมุนไพร Edit Delete
RPRP-06289-00006 18.75143695 98.92102228 เรือนร่มไม้ Edit Delete
RPRP-06289-00007 18.75223353 98.92547395 สวนนานาชาติ - สวนประเทศลาว Edit Delete
RPRP-06289-00008 18.75062025 98.91921263 โดมไม้ร้อนชื้น Edit Delete
RPRP-06289-00009 18.75047129 98.92489765 สวนนานาชาติ - สวนประเทศโมร็อกโก Edit Delete
RPRP-06289-00010 18.75047129 98.92489765 สวนนานาชาติ - สวนประเทศโมร็อกโก Edit Delete
RPRP-06289-00011 18.74967225 98.91936338 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง Edit Delete
RPRP-06289-00012 18.74854766 98.92655007 สวนพฤกษศาสตร์ Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้