รายละเอียดพรรณไม้ : 8673


ชื่อวิทยาศาสตร์
lxcEk6 kptnehvjyfrj, [url=http://ovtwyktvxrcz.com/]ovtwyktvxrcz[/url], [link=http://zftrtypnckhf.com/]zftrtypnckhf[/link], http://pnksodgpcgkb.com/
สกุล

Calliandra Benth.

สปีชีส์

haematocephala

Variety

-

Sub Variety
CpRLBYJYpxBswCbYk
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
lxcEk6 kptnehvjyfrj, [url=http://ovtwyktvxrcz.com/]ovtwyktvxrcz[/url], [link=http://zftrtypnckhf.com/]zftrtypnckhf[/link], http://pnksodgpcgkb.com/
ชื่อไทย
cgdlai
ชื่อท้องถิ่น
cgdlai
ชื่อสามัญ
cgdlai
ชื่อวงศ์
cgdlai
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
lxcEk6 kptnehvjyfrj, [url=http://ovtwyktvxrcz.com/]ovtwyktvxrcz[/url], [link=http://zftrtypnckhf.com/]zftrtypnckhf[/link], http://pnksodgpcgkb.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
lxcEk6 kptnehvjyfrj, [url=http://ovtwyktvxrcz.com/]ovtwyktvxrcz[/url], [link=http://zftrtypnckhf.com/]zftrtypnckhf[/link], http://pnksodgpcgkb.com/
ถิ่นกำเนิด
lxcEk6 kptnehvjyfrj, [url=http://ovtwyktvxrcz.com/]ovtwyktvxrcz[/url], [link=http://zftrtypnckhf.com/]zftrtypnckhf[/link], http://pnksodgpcgkb.com/
การกระจายพันธุ์
lxcEk6 kptnehvjyfrj, [url=http://ovtwyktvxrcz.com/]ovtwyktvxrcz[/url], [link=http://zftrtypnckhf.com/]zftrtypnckhf[/link], http://pnksodgpcgkb.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
lxcEk6 kptnehvjyfrj, [url=http://ovtwyktvxrcz.com/]ovtwyktvxrcz[/url], [link=http://zftrtypnckhf.com/]zftrtypnckhf[/link], http://pnksodgpcgkb.com/
ระยะเวลาการติดดอก
cgdlai
ระยะเวลาการติดผล
cgdlai
ประเภทการใช้ประโยชน์
lxcEk6 kptnehvjyfrj, [url=http://ovtwyktvxrcz.com/]ovtwyktvxrcz[/url], [link=http://zftrtypnckhf.com/]zftrtypnckhf[/link], http://pnksodgpcgkb.com/
หมายเหตุ
lxcEk6 kptnehvjyfrj, [url=http://ovtwyktvxrcz.com/]ovtwyktvxrcz[/url], [link=http://zftrtypnckhf.com/]zftrtypnckhf[/link], http://pnksodgpcgkb.com/
แหล่งอ้างอิง
lxcEk6 kptnehvjyfrj, [url=http://ovtwyktvxrcz.com/]ovtwyktvxrcz[/url], [link=http://zftrtypnckhf.com/]zftrtypnckhf[/link], http://pnksodgpcgkb.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
lxcEk6 kptnehvjyfrj, [url=http://ovtwyktvxrcz.com/]ovtwyktvxrcz[/url], [link=http://zftrtypnckhf.com/]zftrtypnckhf[/link], http://pnksodgpcgkb.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
lxcEk6 kptnehvjyfrj, [url=http://ovtwyktvxrcz.com/]ovtwyktvxrcz[/url], [link=http://zftrtypnckhf.com/]zftrtypnckhf[/link], http://pnksodgpcgkb.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้