รายละเอียดพรรณไม้ : 9583


ชื่อวิทยาศาสตร์
I never went to university depo medrol cats asthma 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สกุล
Justicia
สปีชีส์
Justicia???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? gendarussa
Variety
-
Sub Variety
bLWyQUCkmrRpqs
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I never went to university depo medrol cats asthma 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ชื่อไทย
Sophie
ชื่อท้องถิ่น
Sophie
ชื่อสามัญ
Sophie
ชื่อวงศ์
Sophie
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I never went to university depo medrol cats asthma 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I never went to university depo medrol cats asthma 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ถิ่นกำเนิด
I never went to university depo medrol cats asthma 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
การกระจายพันธุ์
I never went to university depo medrol cats asthma 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
การปลูกและการขยายพันธุ์
I never went to university depo medrol cats asthma 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ระยะเวลาการติดดอก
Sophie
ระยะเวลาการติดผล
Sophie
ประเภทการใช้ประโยชน์
I never went to university depo medrol cats asthma 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
หมายเหตุ
I never went to university depo medrol cats asthma 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิง
I never went to university depo medrol cats asthma 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I never went to university depo medrol cats asthma 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I never went to university depo medrol cats asthma 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้