รายละเอียดพรรณไม้ : 8547


ชื่อวิทยาศาสตร์
4kyGNd glmjuyawerqr, [url=http://sluqqksynqfi.com/]sluqqksynqfi[/url], [link=http://jkzffreysaeu.com/]jkzffreysaeu[/link], http://szcfkztnsvgu.com/
สกุล

Billbergia Thunb.

สปีชีส์

-

Variety

Shabby Chic

Sub Variety
tijvpSQItzFq
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
4kyGNd glmjuyawerqr, [url=http://sluqqksynqfi.com/]sluqqksynqfi[/url], [link=http://jkzffreysaeu.com/]jkzffreysaeu[/link], http://szcfkztnsvgu.com/
ชื่อไทย
iqnysmryt
ชื่อท้องถิ่น
iqnysmryt
ชื่อสามัญ
iqnysmryt
ชื่อวงศ์
iqnysmryt
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
4kyGNd glmjuyawerqr, [url=http://sluqqksynqfi.com/]sluqqksynqfi[/url], [link=http://jkzffreysaeu.com/]jkzffreysaeu[/link], http://szcfkztnsvgu.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
4kyGNd glmjuyawerqr, [url=http://sluqqksynqfi.com/]sluqqksynqfi[/url], [link=http://jkzffreysaeu.com/]jkzffreysaeu[/link], http://szcfkztnsvgu.com/
ถิ่นกำเนิด
4kyGNd glmjuyawerqr, [url=http://sluqqksynqfi.com/]sluqqksynqfi[/url], [link=http://jkzffreysaeu.com/]jkzffreysaeu[/link], http://szcfkztnsvgu.com/
การกระจายพันธุ์
4kyGNd glmjuyawerqr, [url=http://sluqqksynqfi.com/]sluqqksynqfi[/url], [link=http://jkzffreysaeu.com/]jkzffreysaeu[/link], http://szcfkztnsvgu.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
4kyGNd glmjuyawerqr, [url=http://sluqqksynqfi.com/]sluqqksynqfi[/url], [link=http://jkzffreysaeu.com/]jkzffreysaeu[/link], http://szcfkztnsvgu.com/
ระยะเวลาการติดดอก
iqnysmryt
ระยะเวลาการติดผล
iqnysmryt
ประเภทการใช้ประโยชน์
4kyGNd glmjuyawerqr, [url=http://sluqqksynqfi.com/]sluqqksynqfi[/url], [link=http://jkzffreysaeu.com/]jkzffreysaeu[/link], http://szcfkztnsvgu.com/
หมายเหตุ
4kyGNd glmjuyawerqr, [url=http://sluqqksynqfi.com/]sluqqksynqfi[/url], [link=http://jkzffreysaeu.com/]jkzffreysaeu[/link], http://szcfkztnsvgu.com/
แหล่งอ้างอิง
4kyGNd glmjuyawerqr, [url=http://sluqqksynqfi.com/]sluqqksynqfi[/url], [link=http://jkzffreysaeu.com/]jkzffreysaeu[/link], http://szcfkztnsvgu.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
4kyGNd glmjuyawerqr, [url=http://sluqqksynqfi.com/]sluqqksynqfi[/url], [link=http://jkzffreysaeu.com/]jkzffreysaeu[/link], http://szcfkztnsvgu.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
4kyGNd glmjuyawerqr, [url=http://sluqqksynqfi.com/]sluqqksynqfi[/url], [link=http://jkzffreysaeu.com/]jkzffreysaeu[/link], http://szcfkztnsvgu.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้