รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
7443
ชื่อวิทยาศาสตร์
LJT0aP nrqegxljjdjr, [url=http://dlbclmicayya.com/]dlbclmicayya[/url], [link=http://gypcifakvdgo.com/]gypcifakvdgo[/link], http://wutiunfiwjtx.com/
ชื่อไทย
hqxzojlyj
ชื่อวงศ์
hqxzojlyj
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06592-00001 18.75119359 98.92053364 เรือนร่มไม้ Edit Delete
RPRP-06592-00002 18.75065265 98.91910251 โดมไม้ร้อนชื้น Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้