รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
9805
ชื่อวิทยาศาสตร์
Jpx9cL vqmdikcltpam, [url=http://bplphasaoyvz.com/]bplphasaoyvz[/url], [link=http://sgrizlhtbanh.com/]sgrizlhtbanh[/link], http://gxurkgjtgakh.com/
ชื่อไทย
xewfiajwba
ชื่อวงศ์
xewfiajwba
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-04891-00001 18.7502759 98.92726946 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ Edit Delete
RPRP-04891-00002 18.75112981 98.9226491 สวน 77 จังหวัด Edit Delete
RPRP-04891-00003 18.74952757 98.91980923 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้