รายการพรรณไม้

Keyword :


เพิ่มข้อมูลพรรณไม้
รหัส ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน
RPRP-06677 เฟิน Nephrolepis hirsutula (G. Forst.) C. Presl - 1
RPRP-06676 กนกลายไทย Sanchezia speciosa Leonard - 1
RPRP-06230 พริมโรส Primrose acaulis 'Alaska Cream' - 1
RPRP-06297 พริมโรส Primrose acaulis 'Alaska Purple' - 1
RPRP-06097 พริมโรส Primrose acaulis 'Alaska Red' - 1
RPRP-06168 ใบมีติ่ง Ruscus hypoglossum L. - 1
RPRP-06081 พริมโรส Primrose acaulis 'Alaska Yellow' - 1
RPRP-06148 พริมโรส Primrose acaulis 'Alaska White Orange Eye' - 1
RPRP-06120 พริมโรส Primrose acaulis 'Alaska Rose Bicolour' - 1
RPRP-06121 พริมโรส Primrose acaulis 'Alaska Rose' - 1
RPRP-06123 พริมโรส Primrose acaulis 'Alaska Orange' - 1
RPRP-06124 พริมโรส Primrose acaulis 'Alaska Pheasan Eye' - 1
RPRP-06125 - Lobelia erinus 'Lilac Splash' - 1
RPRP-06132 - Lobelia erinus 'Blue Splash' - 1
RPRP-06290 ลาเวนเด่อ Lavender stoechas 'Bandera Purple' - 0
RPRP-06133 โรโดเดนดรอน Rhododendron hybride 'Red Jak' - 1
RPRP-06055 โรโนเดนดรอน Rhododendron hybride 'marcel menard' - 1
RPRP-06143 กุหลาบพันธุ์ papa minlande Rosa 'Papa Minlande' - 1
RPRP-06058 กุหลาบพันธุ์ midnight blue Rosa 'Midnight blue' - 1
RPRP-06066 มะเดื่อฝรั่ง Black Israel - 1
RPRP-06139 มะม่วงแดงจักรพรรดิ์ Mangiflora indica - 1
RPRP-06235 มะเดื่อฝรั่ง Gino's Black Ficus - 1
RPRP-06445 เฮลิโคเนียด่าง Heliconia cv. 'Golden Torch' var.variega - 1
RPRP-06161 ฟิโลเดนดรอน Syngonium 'White Butterfly - 2
RPRP-06068 ปรงปานามา Carludovica palmata - 2
RPRP-06577 ฟิโลมรกตดำ Philodendron cv.burgandy - 1
RPRP-06164 ฟิโลเดนดรอน Philodendron goeldii - 2
RPRP-06175 ออสโมซีลอน Osmoxylon sp. - 2
RPRP-06082 สับปะรดสี Aechmea fasciata Baker - 1
RPRP-06084 สับปะรดสี Neoregelia kahala dawn - 2
RPRP-06086 สับปะรดสี Neoregelia Cereza albo-marginated - 2
RPRP-06094 สับปะรดสี Neoregelia Luna (variegated) - 2
RPRP-06102 สับปะรดสี Neoregelia Pink Sensaton - 2
RPRP-06672 สับปะรดสีกูซมาเนียสีเหลือง Guzmania lingulata - 3
RPRP-06653 สับปะรดสีกูซมาเนียสีส้ม Guzmania lingulata - 2
หน้าที่ 232 ของ 241