รายการพรรณไม้

Keyword :


เพิ่มข้อมูลพรรณไม้
รหัส ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน
RPRP-06272 เฟื่องฟ้าด่าง - 3
RPRP-06263 - Mimulus tigrinus F1 'Magic White Blotch' - 1
RPRP-06259 โรโดเดนดรอนสีเหลืองส้ม Rhododendron macgregoriae F.Muell. - 1
RPRP-06116 - Haworthia fasciata var.concolor - 1
RPRP-06110 เทียนฝรั่ง ชมพูอ่อน - 4
RPRP-06092 - Sedum potosinum Rose - 1
RPRP-06575 ฟิโลเมลิโนนิอาย Philodendron melinonii Brongn. Ex Regel ARACEAE 1
RPRP-06594 เอื้องหมายนาบาบาตัส Costus barbatus Suess. - 1
RPRP-06611 เกล็ดกระโห้ด่าง Clusia rosea Jacq. CLUSIACEAE 1
RPRP-06562 กระเจียน Polyaltha cerasoides Polyalthia cerasoides (Roxb.) Bedd. ANNONACEAE 1
RPRP-06193 จั๋งจีน จั๋งญี่ปุ่น Rhapis excelsa  - 3
RPRP-06674 Impatiens hawkerii F1 'Orange' Impatiens hawkerii F1 'Orange' - 1
RPRP-06673 Impatiens hawkerii F1 'Pink' - 2
RPRP-06651 - Viola x Wittrockiana F1 'Matrix Blue Frost' - 1
RPRP-06646 แพนซี Viola ? Wittrockiana F1 'Panola XP Yellow With Blotch' - 1
RPRP-06654 แสมทะเล Avicennia marina (Forssk.) Vierh. ACANTHACEAE 1
RPRP-06546 พิทูเนีย Petunia 'Wave Blue' - 1
RPRP-06545 พิทูเนีย Petunia 'Shock Wave Yellow' - 1
RPRP-06548 พิทูเนีย Petunia 'Easy Wave Red Velour' - 1
RPRP-06560 พิทูเนีย petunia 'Easy Wave Pink' - 1
RPRP-06551 พิทูเนีย Petunia 'Easy Wave Coral Reef' - 1
RPRP-06549 พิทูเนีย Petunia 'Easy Wave Bubblegum' - 1
RPRP-06514 พิทูเนีย petunia ? hybrida F1 ' Express Plum Vein' - 1
RPRP-06523 พิทูเนีย petunia ? hybrida F1 'Express Peppermint Vein' - 1
RPRP-06554 พิทูเนีย Petunia x hybrida F1 'Express Blue Vine' - 1
RPRP-06490 พิทูเนีย Petunia sp. 'Double Pirouette Burgundy' - 2
RPRP-06498 มาจอแรม Origanum majorana L. LAMIACEAE 1
RPRP-06510 คาโมมายล์ Matricaria chamomilla L. COMPOSITAE 1
RPRP-06504 พาสเลย์ Petroselinum crispum (Mill.) Fuss  APIACEAE 1
RPRP-06655 พังกาหัวสุมดอกแดง Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam. RHIZOPHORACEAE 1
RPRP-06457 คูเฟีย Cuphea llave 'Sriracha Violet' - 1
RPRP-06458 คูเฟีย Cuphea llave 'Sriracha Rose' - 1
RPRP-06662 Impatiens hawkerii F1 'Divine Orange' - 1
RPRP-06661 Impatiens hawkerii F1 'Divine Pink' - 1
RPRP-06670 ริบบิ้นเขียว - 1
หน้าที่ 235 ของ 241