รายการพรรณไม้

Keyword :


เพิ่มข้อมูลพรรณไม้
รหัส ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน
RPRP-06671 สับปะรดสีกูซมาเนียสีแดง Guzmania lingulata - 1
RPRP-06096 สับปะรดสี Neoregelia 'Charm' - 2
RPRP-06414 สับปะรดสี Neoregelia 'Hannibal' hybrid - 2
RPRP-06647 สับปะรดสีนีโอเรเจลยา Neoregelia carcharodon #2 hybrid - 2
RPRP-06038 สับปะรดสี Guzmania conifera - 2
RPRP-06197 สับปะรดสี Neoreglia carolinae - 2
RPRP-06464 สับปะรดสี Neoregelia 'ruxuriams' - 2
RPRP-06597 สับปะรดสี Cryptanthus bivittatus - 2
RPRP-06074 สับปะรดสี Cryptanthus cv. Pink Starlite - 2
RPRP-06042 - callistephus chinensis 'serenade blue tripped white' - 2
RPRP-06029 - callistephus chinensis 'serenade rose' - 2
RPRP-06083 - callistephus chinensis 'serenade blue' - 2
RPRP-06012 พิทูเนีย petunia?hybrida 'stars and stripes rose' - 2
RPRP-06013 พิทูเนีย petunia?hybrida 'stars and stripes red' - 2
RPRP-06574 ฟิโลหูช้าง Philodendron giganteum Schott ARACEAE 2
RPRP-06610 จิกสวน Barringtonia racemosa (L.) Spreng. LECYTHIDACEAE 1
RPRP-06264 หญ้าหนูต้น Dianella ensifolia (Linn.) DC.  LILIACEAE 1
RPRP-06468 อาจูก้าสีชมพู (megenta pink) Plectranthus 'Mona Lavender' - 2
RPRP-06269 ชะพลู Piper sarmentosum Roxb. Piperaceae 8
RPRP-06204 พลับพลึงยักษ์ดอกขาว - 3
RPRP-06261 - Salvia roemeriana 'Hot Trumpets' - 3
RPRP-06251 พิทูเนีย Petunia ? hybrida 'Stars and Stripes Blue' - 2
RPRP-06247 โมกบ้าน Wrightia religiosa Benth. ex Kurz - 19
RPRP-06239 พิทูเนีย Petunia ? hybrida 'Sophistica Antique Shades' - 2
RPRP-06238 แอสเตอร์ Callistephus Chinensis 'Serenade Deep Rose' - 2
RPRP-06208 แอสเตอร์ Callistephus Chinensis 'Serenade White' - 2
RPRP-06206 ลิ้นมังกร Antirrhinum majus 'Appeal Sunset' - 2
RPRP-06194 ลิ้นมังกร Antirrhinum majus 'Twinny Peach' - 2
RPRP-06165 นีมีเซีย Nemesia foetans 'Poetry Pink' - 2
RPRP-06159 ต้อยติ่งฝรั่ง - 11
RPRP-06156 ลิ้นมังกร Antirrhinum majus 'Twinny Violet' - 2
RPRP-06153 ลิ้นมังกร Antriihinum majus 'Appeal Purple' - 3
RPRP-06147 ใหม่ ซัลเวีย Salvia splendens 'Vista Red' - 3
RPRP-06077 บีโกเนีย Begonia 'Mirage' - 2
RPRP-06069 สน.. Cupressus lusitanica Mill. - 2
หน้าที่ 233 ของ 241