รายการพรรณไม้

Keyword :


เพิ่มข้อมูลพรรณไม้
รหัส ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน
RPRP-06501 ผักชีล้อม - 1
RPRP-06500 สวีทเบซิลเขียว - 1
RPRP-06499 สวีทเบซิลม่วง - 1
RPRP-06497 ซอเรล Rumex acetosa - 1
RPRP-06495 ยูเอสเอมิ้นท์ - 1
RPRP-06496 ทาย์ม Thymus Vulgaris (LINN.) - 1
RPRP-06494 เสจ Salvia officinalis L. - 1
RPRP-06493 เลมอนบาล์ม Melissa officinalis L. - 1
RPRP-06492 ว่านหัวสืบ LILIACEAE 1
RPRP-06491 หวายหนามขาว - 1
RPRP-06487 กระบองเพชรมิคกี้เมาส์ Opuntia Microdasys Supsp. Rufida - 1
RPRP-06486 กระบองเพชรมิคกี้เมาส์ Opuntia Microdasys Supsp. Pallida - 1
RPRP-06484 - Aloe descoingsii ? Aloe haworthuoides - 1
RPRP-06481 กาซาเนีย Gazania riger F1 'Daybreak XP Bronze' - 1
RPRP-06482 กาซาเนีย Gazania riger F1 'Daybreak XP Yellow' - 1
RPRP-06477 - Salvia Coccinea Juss. ex Murray 'Summer Jewls White' - 1
RPRP-06478 ผีเสื้อ Dianthus narbatus interspecific F1 'Dynasty White Blush' - 1
RPRP-06475 - Matthiola incana 'Hot cakes White' - 1
RPRP-06473 - Matthiola incana 'Hot cakes Pink' - 1
RPRP-06474 - Matthiola incana 'Hot cakes Purple' - 1
RPRP-06469 อาจูก้าสีขาว White Plectranthus 'Mona Lavender' - 1
RPRP-06467 มังกี้ฟลาวเวอร์ Mimulus tigrinus F1 'Magic White Flame' - 1
RPRP-06465 วอลฟลาวเวอร์ Erysimum species 'Citrona TM Yellow' - 1
RPRP-06462 ฟ๊อกซ์โกลฟ Digitalis purpurea F1 'Dalmatian Peach' - 1
RPRP-06463 ฟ๊อกซ์โกลฟ Digitalis purpurea F1 'Dalmatian Cream' - 1
RPRP-06461 ฟ๊อกซ์โกลฟ Digitalis purpurea F1 'Dalmatian Rose' - 1
RPRP-06459 บีโกเนีย Begonia semperflorens F1 'Devil TM White' - 1
RPRP-06456 แพนซี Viola ? wittrockiana F1 'Cool Wave Blue Skies' - 1
RPRP-06446 เวอร์บีนา Verbena ?hybrida 'Quartz XP Scarlet' - 1
RPRP-06444 เวอร์บีน่า Verbena ? hybrida 'Quartz XP Silver' - 1
RPRP-06435 บีโกเนีย Begonia semperflorens F1 'Devil Red' - 1
RPRP-06434 บีโกเนีย Begonia semperflorens F1 'Devil Pink' - 2
RPRP-06178 ผีเสื้อขาวไส้ชมพู Dianthus Panda Mixed - 1
RPRP-06202 บัวดินชมพู Zephyranthes minuta (Kunth) D.Dietr. - 1
RPRP-06268 องุ่นทะเล Coccoloba uvifera (L.) Jacq. POLYGONACEAE 1
หน้าที่ 239 ของ 241