รายการพรรณไม้

Keyword :


เพิ่มข้อมูลพรรณไม้
รหัส ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน
RPRP-06555 Brassica oleracea L. var acephala DC. 'Kamome Red' - 1
RPRP-06556 Vinca sp. 'Vitesse White' - 1
RPRP-06553 Cyclamen 'Tianis Scarlet red' - 1
RPRP-06552 พิทูเนีย Petunia 'Jumbo Velvet Frost' - 1
RPRP-06550 Petunia 'Easy Wave Berry Velour' - 1
RPRP-06547 Brassica oleracea L.var acephala DC. 'Pigeon Purple' - 1
RPRP-06543 Dianthus 'Festival Light cherry' - 1
RPRP-06541 Dianthus 'corona Fire' - 1
RPRP-06542 Dianthus 'Festival Lilac' - 1
RPRP-06539 Begonia hybrida F1 'Whopper Rose Bronze Leaf' - 1
RPRP-06540 Begonia tuberhybrida F1 'Nonstop Deep Rose' - 1
RPRP-06537 Begonia tuberhybrida F1 'Nonstop Apple blossom' - 1
RPRP-06538 Begonia hybrida F1 'Whopper Red Bronze Leaf' - 2
RPRP-06536 Begonia tuberhybrida F1 'Nonstop Yellow' - 1
RPRP-06534 Tropaeolum majus 'Gleam Hybrids' - 1
RPRP-06535 เอื้องพวงองุ่น Robiquetia succisa - 1
RPRP-06533 Tropaeolum majus 'Alaska Mixed' - 1
RPRP-06525 Solidago canadensis L. - 1
RPRP-06526 Patycodon grandiflorus 'Astra White' - 1
RPRP-06524 Celosia sp. 'Plumosa Castle Red' - 1
RPRP-06522 Euphorbia kondoi - 1
RPRP-06520 Euphorbia decaryi var. decaryi - 1
RPRP-06521 Euphorbia neriifolia f. cristata - 1
RPRP-06519 Oputia microdasys Supsp. albispina - 1
RPRP-06518 Euphorbia milii var. splendens - 1
RPRP-06515 Furcraea selloa 'Marginnata' - 1
RPRP-06513 เซอวิล - 1
RPRP-06512 ออริกาโน - 1
RPRP-06511 เนียมหอม Strobilanthes nivea Bremek. - 1
RPRP-06509 อิตาเลี่ยนพาสเลย์ Petroselinum sp. - 1
RPRP-06508 ไซฟ - 1
RPRP-06507 แจแปนนิสมิ้นท์ - 1
RPRP-06506 เลมอนไทม์ - 1
RPRP-06503 ทารากอน Artemisia dracunculus - 1
RPRP-06502 ผักแขยง Limnophila aromatic (Lam.) Merr. - 1
หน้าที่ 238 ของ 241