รายการพรรณไม้

Keyword :


เพิ่มข้อมูลพรรณไม้
รหัส ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน
RPRP-02982 โฮย่า Hoya obovata Decne. var. variagata. APOCYNACEAE 0
RPRP-02547 ไคร้มันปลา Glochidion wallichianum Müll.Arg. PHYLLANTHACEAE 0
RPRP-02546 มันปู Glochidion littorale Blume PHYLLANTHACEAE 0
RPRP-02984 โฮย่า Hoya obtusifolia Wight. APOCYNACEAE 0
RPRP-02545 ไคร้มด Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A.Juss.  EUPHORBIACEAE 0
RPRP-04882 เอื้องลำต่อ Pholidota articulata Lindl. ORCHIDACEAE 1
RPRP-02888 โฮย่า Hoya imperialis Lindl. 'Palawan' APOCYNACEAE 0
RPRP-02544 หงส์เหินชมพู Globba sp. ZINGIBERACEAE 1
RPRP-02543 แคฝรั่ง Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. FABACEAE 2
RPRP-02887 โฮย่า Hoya imperialis Lindl. 'ขาว' APOCYNACEAE 0
RPRP-02985 โฮย่า Hoya obtusifolia Wight. (01 Southren of Thailand) APOCYNACEAE 0
RPRP-02542 เจอบีร่า Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. 'Yellow' ASTERACEAE 0
RPRP-02541 เจอบีร่า Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. 'Rose' ASTERACEAE 0
RPRP-02540 เจอบีร่า Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. 'Red' ASTERACEAE 0
RPRP-02539 เยอบีร่า Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. ASTERACEAE 4
RPRP-02886 โฮย่า Hoya imbricata Decne. var. imbricata APOCYNACEAE 0
RPRP-02986 โฮย่า Hoya obtusifolioides 'Apple green' APOCYNACEAE 0
RPRP-04718 กุหลาบพุกาม Pereskia bleo (Kunth) DC. CACTACEAE 1
RPRP-04698 นนทรี/ อะราง Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz FABACEAE 1
RPRP-04678 ปาล์มเฮนรี่ Pelagodoxa henryana Becc. ARECACEAE 1
RPRP-02983 - Hoya obscura Elmer ex Merr. APOCYNACEAE 0
RPRP-04877 อินทผลัม Phoenix sp.1 ARECACEAE 0
RPRP-04634 รองเท้านารีอินทนนท์ลาว Paphiopedilum gratrixianum Rolfe ORCHIDACEAE 1
RPRP-04656 เอื้องอินทนนท์ Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein ORCHIDACEAE 1
RPRP-02537 - Genlisea violacea A.St.-Hil. LENTIBULARIACEAE 0
RPRP-02536 กาซาเนีย Gazania rigens (L.) Gaertn. ASTERACEAE 0
RPRP-02535 กาซาเนีย Gazania rigens (L.) Gaertn 'Kiss Frosty Yellow' ASTERACEAE 1
RPRP-02534 กาซาเนีย Gazania rigens (L.) Gaertn 'Daybreak Rose Stripe' ASTERACEAE 0
RPRP-02533 กาซาเนีย Gazania rigens (L.) Gaertn 'Clear Orange' ASTERACEAE 0
RPRP-02987 โฮย่า Hoya odorata Schltr. APOCYNACEAE 0
RPRP-02988 โฮย่า Hoya onychoides P.I.Forst., Liddle & I.M.Liddle APOCYNACEAE 0
RPRP-02989 โฮย่า Hoya onychoides P.I.Forst., Liddle & I.M.Liddle (Lae IML 0559) APOCYNACEAE 0
RPRP-02990 โฮย่า Hoya oreogena Kerr 'Long Leaf' (From Ban nahaw Loei ) APOCYNACEAE 0
RPRP-02991 โฮย่า Hoya ovalifolia Wight & Arn. APOCYNACEAE 0
RPRP-02885 โฮย่า Hoya imbricata Decne. var. basi-subcordata APOCYNACEAE 0
หน้าที่ 10 ของ 239