รายการพรรณไม้

Keyword :


เพิ่มข้อมูลพรรณไม้
รหัส ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน
RPRP-05564 มะขาม Tamarindus indica L. FABACEAE 5
RPRP-02579 ข้าวหมาก Goniothalamus tamirensis Pierre ex Finet & Gagnep. ANNONACEAE 0
RPRP-05548 ดาวเรืองเล็ก Janie Spry Tagetes sp. 'Janie Spry' ASTERACEAE 1
RPRP-02578 ปาหนันอ่างฤาไน Goniothalamus sp. 'Aunglaoenai' ANNONACEAE 0
RPRP-02577 ปาหนันบอร์เนียว Goniothalamus sp. ANNONACEAE 0
RPRP-02576 ปาหนันหยิก Goniothalamus sawtehii C.E.C.Fisch. ANNONACEAE 0
RPRP-02903 โฮย่า Hoya kloppenburgii T.Green APOCYNACEAE 0
RPRP-02575 แสดสยาม Goniothalamus repevensis Pierre ex Finet & Gagnep. ANNONACEAE 0
RPRP-02902 โฮย่า Hoya kerrii Craib var. 'speckled' (Variegata) APOCYNACEAE 0
RPRP-02901 - Hoya kerrii Craib var. albo-marginata APOCYNACEAE 0
RPRP-02961 โฮย่า Hoya 'Minibelle' APOCYNACEAE 0
RPRP-02900 โฮย่า Hoya kerrii Craib 'Splash Laef' APOCYNACEAE 0
RPRP-02963 โฮย่าลูกบอล Hoya mitrata Kerr. APOCYNACEAE 0
RPRP-02965 โฮย่า Hoya mitrata Kerr 'Giant Pink' (Malaysia AP-1170) APOCYNACEAE 0
RPRP-02571 ปาหนันหอม  Goniothalamus expansus Craib  ANNONACEAE 0
RPRP-02967 โฮย่า Hoya montana Schltr. APOCYNACEAE 0
RPRP-02570 ปาหนันจิ๋ว Goniothalamus elegans Ast  ANNONACEAE 0
RPRP-02968 โฮย่าหัวลูกศร Hoya multiflora Blume APOCYNACEAE 0
RPRP-02569 ปาหนันพราวฟ้า Goniothalamus amuyon (Blanco) Merr.  ANNONACEAE 0
RPRP-02899 โฮย่า Hoya kerrii Craib var. 'speckled' (albo-marginata) APOCYNACEAE 0
RPRP-02568 สไบนางปลายแฉก Goniophlebium sp. POLYPODIACEAE 0
RPRP-02567 สไบนาง Goniophlebium sp. POLYPODIACEAE 1
RPRP-02566 เนคไท  Goniophlebium percussum (Cav.) Wagner & Grether  POLYPODIACEAE 0
RPRP-02969 โฮย่า Hoya multiflora Blume (From Philippines) APOCYNACEAE 0
RPRP-02970 โฮย่า Hoya multiflora Blume (From Thailand) APOCYNACEAE 0
RPRP-02898 โฮย่าดอกแดง Hoya kentiana C.M.Burton. APOCYNACEAE 0
RPRP-02971 โฮย่า Hoya multiflora Blume 'Giant Bang Lane' APOCYNACEAE 0
RPRP-02972 โฮย่า Hoya myrmecopa Kleijn & Donkelaar APOCYNACEAE 0
RPRP-02565 บานไม่รู้โรย Gnome White Gomphrena globosa L. 'Gnome White' AMARANTHACEAE 3
RPRP-02564 บานไม่รู้โรย Gnome Purple Gomphrena globosa L. 'Gnome Purple' AMARANTHACEAE 0
RPRP-02563 บานไม่รู้โรย Gnome Pink Gomphrena globosa L. 'Gnome Pink' AMARANTHACEAE 1
RPRP-02562 บานไม่รู้โรย Gomphrena globosa L. AMARANTHACEAE 0
RPRP-02973 โฮย่า Hoya nabawanensis Kloppenb. & Wiberg APOCYNACEAE 0
RPRP-02897 โฮย่า Hoya kenejiana Schltr. 'Yellow' APOCYNACEAE 0
RPRP-02974 - Hoya naumannii Schltr. APOCYNACEAE 0
หน้าที่ 8 ของ 239