รายการพรรณไม้

Keyword :


เพิ่มข้อมูลพรรณไม้
รหัส ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน
RPRP-02934 โฮย่า Hoya lyi H.Lév. (Luang Namtha,Loas) PDR LT10 – 011 APOCYNACEAE 0
RPRP-02932 โฮย่า Hoya lucardenasiana Kloppenb., Siar & Cajano APOCYNACEAE 0
RPRP-02943 โฮย่า Hoya maxima Warb. 'Yellow Flower' (UT080) APOCYNACEAE 0
RPRP-02942 โฮย่า Hoya maxima Warb. 'Red Center Colne' (UT079) APOCYNACEAE 0
RPRP-02941 โฮย่า Hoya marginata Schltr. APOCYNACEAE 0
RPRP-02940 โฮย่า Hoya mappigera Rodda & Simonsson (Thailand) APOCYNACEAE 0
RPRP-02939 โฮย่า Micholitzia obcordata N.E. Br. (2) APOCYNACEAE 0
RPRP-02944 โฮย่า Hoya mcgregorii Schltr. APOCYNACEAE 0
RPRP-02945 โฮย่า Hoya megalaster Warb. ex K.Schum. & Lauterb. APOCYNACEAE 0
RPRP-02948 โฮย่า Hoya memoria Kloppenb. APOCYNACEAE 0
RPRP-02949 โฮย่า Hoya meredithii T.Green APOCYNACEAE 0
RPRP-02950 โฮย่า Hoya merrillii Schltr. APOCYNACEAE 0
RPRP-02951 โฮย่า Hoya micrantha Hook.f. APOCYNACEAE 0
RPRP-02952 โฮย่า Hoya minahassae Schltr. APOCYNACEAE 0
RPRP-02953 โฮย่า Hoya mindorensis Schltr. 'Yellow' APOCYNACEAE 0
RPRP-02954 โฮย่า Hoya mindorensis Schltr. (Light Yellow Philippines) APOCYNACEAE 0
RPRP-02955 โฮย่า Hoya mindorensis Schltr. (PG12) APOCYNACEAE 0
RPRP-02957 โฮย่า Hoya mindorensis Schltr. 'Borneo' APOCYNACEAE 0
RPRP-02956 โฮย่า Hoya mindorensis Schltr. (Purple Star Philippines) APOCYNACEAE 0
RPRP-02915 โฮย่า Hoya lasiantha Korth. ex Blume (Red Center clone) APOCYNACEAE 0
RPRP-02960 โฮย่า Hoya mindorensis Schltr. subsp. superba Kloppenb. APOCYNACEAE 0
RPRP-02959 โฮย่า Hoya mindorensis Schltr. 'Red' APOCYNACEAE 0
RPRP-02958 โฮย่า Hoya mindorensis Schltr. 'Orange' (From Anthony J.) APOCYNACEAE 0
RPRP-02914 โฮย่า Hoya lasiantha Korth. ex Blume APOCYNACEAE 0
RPRP-02913 - Hoya lanceolata Wall. ex D.Don. APOCYNACEAE 0
RPRP-02912 โฮย่า Hoya lamingtoniae F.M.Bailey 'PNG 4' APOCYNACEAE 0
RPRP-02911 โฮย่า Hoya lambii T.Green (UT180) APOCYNACEAE 0
RPRP-02910 โฮย่า Hoya lambii T.Green (IML1046) APOCYNACEAE 0
RPRP-02909 โฮย่า Hoya lambii T.Green APOCYNACEAE 0
RPRP-02905 นมเมีย Hoya lacunosa Blume APOCYNACEAE 0
RPRP-02908 โฮย่า Hoya lacunosa x Hoya obscura APOCYNACEAE 0
RPRP-02907 โฮย่า Hoya lacunosa Blume 'Long Leaf' APOCYNACEAE 0
RPRP-02906 โฮย่า Hoya lacunosa Blume (Malay) APOCYNACEAE 0
RPRP-02904 โฮย่า Hoya krohniana Kloppenb. & Siar (Hoya lacunosa Blume 'Heart Leaf') APOCYNACEAE 0
RPRP-02580 บุหงาลำเจียก Goniothalamus tapis Miq.  ANNONACEAE 2
หน้าที่ 7 ของ 239