รายการพรรณไม้

Keyword :


เพิ่มข้อมูลพรรณไม้
รหัส ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จำนวน
RPRP-02896 ทองหยิบ Hoya kenejiana Schltr. APOCYNACEAE 0
RPRP-02975 โฮย่า Hoya neoebudica Guillaumin. APOCYNACEAE 0
RPRP-02561 แม่ห้างสามสิบสอง Gomphostemma lucidum Wall. ex Benth. LAMIACEAE 0
RPRP-02895 โฮย่า Hoya kastbergii Kloppenb. APOCYNACEAE 0
RPRP-02560 ช้างน้าว Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE 1
RPRP-02894 โฮย่า Hoya kanyakumariana A.N.Henry & Swamin. APOCYNACEAE 0
RPRP-02559 แอบรัก Pavonia strictiflora (Hook.) Fryxell  MALVACEAE 0
RPRP-02976 โฮย่า Hoya nervosa Tsiang & P.T.Li APOCYNACEAE 0
RPRP-02893 โฮย่า Hoya juannguoiana Kloppenb. APOCYNACEAE 0
RPRP-02558 ปรงญี่ปุ่น Cycas revoluta Thunb. CYCADACEAE 5
RPRP-02557 ซ้องแมว Gmelina philippensis Cham. LAMIACEAE 2
RPRP-05043 คุณนายตื่นสาย Happy Trails Fysia Portulaca grandiflora Hook. 'Happy Trails Fusia' PORTULACACEAE 2
RPRP-02977 โฮย่า Hoya nicholsoniae F.Muell. APOCYNACEAE 0
RPRP-02892 โฮย่า Hoya javanica Boerl. APOCYNACEAE 0
RPRP-05039 คุณนายตื่นสาย Happy Hour Orange Portulaca grandiflora Hook. 'Happy Hour Orange' PORTULACACEAE 3
RPRP-02556 ซ้อ Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE 0
RPRP-05036 ผักเบี้ยใหญ่ Portulaca oleracea L. PORTULACACEAE 2
RPRP-02978 โฮย่าดอกหอม Hoya nummularioides Costantin. APOCYNACEAE 0
RPRP-02891 โฮย่า Hoya incrassata Warb. APOCYNACEAE 0
RPRP-02979 โฮย่า Hoya nummularioides Costantin. (Corona-Pink) APOCYNACEAE 0
RPRP-02555 เขยตาย Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE 1
RPRP-02554 กล็อกซิเนีย Gloxinia sp. 'Empress Mix' GESNERIACEAE 0
RPRP-02553 กล็อกซิเนีย Gloxinia sp. 'Double Brocade White' GESNERIACEAE 0
RPRP-02552 กล็อกซิเนีย Gloxinia sp. 'Double Brocade Red & White' GESNERIACEAE 0
RPRP-02551 กล็อกซิเนีย Gloxinia sp. 'Double Brocade Red' GESNERIACEAE 0
RPRP-02550 กล็อกซิเนีย Gloxinia sp. 'Double Brocade Blue & White' GESNERIACEAE 1
RPRP-02549 กล็อกซิเนีย Gloxinia sp. 'Double Brocade Blue' GESNERIACEAE 0
RPRP-02889 โฮย่า Hoya imperialis Lindl. 'Red Borneo' APOCYNACEAE 0
RPRP-02890 โฮย่า Hoya imperialis Lindl. var. alba APOCYNACEAE 0
RPRP-02523 แกสเทอเรีย กราซิลิส Gasteria gracilis Baker  ASPHODELACEAE 1
RPRP-02980 โฮย่า Hoya nummularioides Costantin. (Corona-Yellow) APOCYNACEAE 0
RPRP-02548 ดองดึง Gloriosa superba L.  COLCHICACEAE 0
RPRP-04913 สะค้าน Piper interruptum Opiz PIPERACEAE 1
RPRP-04912 พลู Piper betle L. PIPERACEAE 1
RPRP-02981 โฮย่าใบกลม Hoya obovata Decne. APOCYNACEAE 0
หน้าที่ 9 ของ 239